A kategória (korlátlan)

Az  „A” kategória fogalma
35 kW teljesítményt és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.
Az „A” kategóriába tartozó járművek csak „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.Még milyen jármű vezetésére jogosít? („A „)
Az „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az „A” korl.  és az „A1” alkat.-ba tartozó motorkerékpár, valamint

 •  az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig
 • a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 •  legalább 2 éve érvényes „A1” alkategóriás vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes „A1”, „A2”  vagy „Akorl”  kategóriás vezetői engedéllyel, és legalább  24. éves, annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 •  1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas; (háziorvos, 7.200 Ft)
 •  8 általános osztályt elvégzéséről bizonyítványt bemutatta.
 •  Elméleti tanfolyam és vizsga nélküli kategória bővítő (csak gyakorlat, csökkentett óraszámban) képzésre az iskolázható be, aki 2 éven belül! szerzett „A1”,  vagy „Akorl”  kategóriás vezetői engedélyt
 • Elméleti tandíj

 • 40.000 Ft
  Érvényes „B” jogosítvánnyal*

 • Tartalma: Online Kresz vizsga felkészítő, Vezetéstechnikai oktatás, motor szimulátoros oktatás
 • Vezetési gyakorlat

 • 50p/ó = 7.900Ft/ó
 • Alapoktatás (rutin) 10 óra
  Városi forgalom 11 óra
  Országúti forgalom 5 óra
  Forgalmi vizsga 1 óra
 • EÜ tanfolyam
 • 10.000 Ft
 • Csak első jogosítvány esetén szükséges

 „A” árlista

Árlista kategória bővítés esetén, 2 éven belül

Árlsita kategória bővítés esetén,  2 éven túl

 

Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. (pl. előírt tanóraszám változás stb.) Amennyiben a képzést érintő adózási jogszabályokban nagy fokú változás áll be a képzőszervnek joga van az árakat változtatni és az adójogszabályokhoz igazítani.


A kötelező óraszám feletti gyak. órák díja is:
7.900Ft/ó

Egyéb szolgáltatás

Vezetéstechnikai alapoktatás (2 óra) szimulátor ( 30 perc)

A gyakorláshoz, vizsgához hatóságilag előírt protektoros kabátot, sisakot  és külső térdprotektor az iskola INGYENESEN biztosítja!

Protektoros kesztyűt, és magas szárú bőr lábbelit higiéniai okokból a Motoros Iskola nem biztosít, azokról a tanuló maga gondoskodik

 • Elméleti vizsgadíj
 • 10.500 Ft
 • Járműkezelési vizsgadíj (gyakorlópálya)
 • 9.000 Ft
 • Forgalmi vizsgadíj
 • 24.000 Ft
 • EÜ vizsgadíj (csak első jogosítvány esetén)
 • 18.000 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
– legalább 2 éve érvényes „A1”  vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik
– nincs érvényes „A1”  vagy „A” korl vez.engedélye, de betöltötte a 24. életévét, legfeljebb három hónappal fiatalabb;
– a vizsga időpontjában is megfelel a előírt többi feltételnek
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
– elméleti vizsgát tett, (ha arra kötelezett); és betöltötte a 24. életévét
– 1 évnél fiatalabb érvényes „A1”  vagy „A” korl  kategóriás vez. engedéllye van, és betöltötte a 24. életévét, vagy
– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
– a vizsgán is megfelel a tanfolyamra  felvétel  feltételnek;
– a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.