A2 kategória (max 35kw)

Az „A2” alkategória fogalma

Legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.
Az „A2” kategóriába tartozó járművek  „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel is vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? („A2”)
Az „A2”  kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az „A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a moped (AM), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 18. éves, annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;- 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes  jogosítvánnyal
 •  1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas; (háziorvos, 7.200 Ft)
 • írásban nyilatkozik, hogy a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben foglaltaknak megfelel;
 • az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítványt bemutatta
 •  Elméleti tanfolyam és vizsga nélküli kategória bővítő (csak gyakorlat, csökkentett óraszámban) képzésre az iskolázható be, aki 1 éven belül szerzett  „A1” kategóriás vezetői engedélyt
 • Elméleti tandíj

 • 40.000 Ft
  *Érvényes „B” jogosítvánnyal

 • Tartalma: Online Kreszvizsga felkészítő, Vezetéstechnikai oktatás, motor szimulátoros oktatás
 • Vezetési gyakorlat

 • 50p/ó = 7.900 Ft/ó
 • Alapoktatás (rutin) 6 óra
  Városi forgalom 8 óra
  Országúti forgalom 2 óra
  Forgalmi vizsga 1 óra
 • EÜ tanfolyam
 • 10.000 Ft
 • Első jogosítvány esetén

„A2” árlista

Árlista kategória bővítés esetén, két éven belül

Árlsita kategória bővítés esetén, két éven túl

 

Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. (pl. előírt tanóraszám változás stb.) Amennyiben a képzést érintő adózási jogszabályokban nagy fokú változás áll be a képzőszervnek joga van az árakat változtatni és az adójogszabályokhoz igazítani.

A kötelező óraszám feletti gyak. órák díja is: 7.900Ft/ó

Egyéb szolgáltatás

Vezetéstechnikai alapoktatás (2 óra) szimulátor ( 30 perc)

A gyakorláshoz, vizsgához hatóságilag előírt protektoros kabátot, sisakot  és külső térdprotektor az iskola INGYENESEN biztosítja!

Protektoros kesztyűt, és magas szárú bőr lábbelit higiéniai okokból a Motoros Iskola nem biztosít, azokról a tanuló maga gondoskodik

 • Elméleti vizsgadíj
 • 10.500 Ft
 • Járműkezelés
 • 9.000 Ft
 • Forgalmi vizsgadíj
 • 24.000 Ft
 • EÜ vizsgadíj
 • 18.000 Ft

Vizsgárabocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
– az előírt életkornál a (18 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb;
– a vizsga időpontjában is megfelel a előírt többi feltételnek
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
-az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (ha arra kötelezett);
-a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
-18 éves, és
-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.
-a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.